Araştırma

Stuttgart Devlet Doğa Bilgisi Müzesi’ndeki koleksiyonlar bitkibilim, entomoloji, paleolontoloji ve zooloji bölümlerimizde çalışmakta olan 22 bilim adamı ve 25 preparatör tarafından bilimsel yöntemlere göre muhafaza edilen ve bakıma tutulan 11 milyon üstünde obje barındırmakta.

Bundan öte bu koleksiyonların bir çok bilimsel araştırmanın önemli bir dayanak noktası olma özelliği de var.

Müzenin bilimsel araştırmalar için uygulamaya aldığı çerçeve proğramı, mekân ve zaman temelinde bütün biyolojik çeşitlilik görünümlerine odaklanmış durumda. Bunları altı  ana temaya indirgeyebiliriz. 

  • Sistemleme ve biyolojik sınıflandırma (taksonomi): Canlı varlıkların keşfi, kayıtlanması, tasviri ve sınıflandırılması
  • Evolüsyon araştırmaları ve filogenetik: Organizmaların oluşumu, değişimleri ve soy tarihçeleri
  • (Paleo-)biyolojik coğrafya ve stratigrafi: Organizmaların yeryüzündeki dağılım modelleri ve bunların mekân ve zamana göre analizi 
  • Ekoloji ve ekolojik sistemler üzerine araştırmalar: Biyotop ya da yaşam alanları ve yaşam birliklerinin analizi 
  • Biyolojik çeşitlilik ve informatik: Organizmalarda çeşitliliğe dair bilimsel esaslarla ilgili verilerin bilgi işlem sistemlerine toplanması, iletişim ağları ve toplanılan veriler üzerinde teknik değerlendirmeler 
  • Uygulama amaçlı araştırmalar: Problem çözümleri için temel esaslara dair bilgiler, bilimsel verilerin değerlendirilmesine ve elde edilen bilgilerin uygulamaya alınmasına katılım ve destek

Müzemiz çerçevesinde gerçekleştirilen bilimsel araştırma çalışmalarına dair ayrıntılı bilgi burada: